CZE | ENG

Projekty

Hotelová hala

IDEA
Návrh klade důraz na reprezentativní pojetí hotelu, tzv. „design hotelů“, v duchu japonského a australského dekonstruktivismu. Celá hala byla pojata jako celek a ne jako jednotlivá oddělená podlaží s různou funkcí. Podlaží se vzájemně prolínají a tudíž je zde vytvořen dostatek zajímavých průhledů shora, zdola i ze stran. řez prakticky nelze udělat, neboť je v každém místě jiný. Dekonstruktivismus uplatňující se v Austrálii spíše v členění fasád zde byl přenesen do horizontality stropu 1.NP, a zároveň pomohl při návrhu zářivkového osvětlení.

DESIGN
nosný systém je navržen z železobetonových svislých a stropních konstrukcí. Jako atraktivní prvek je zvolena síťová železobetonová konstrukce střechy. Do mezer je pak vloženo tvrzené sklo a celý objekt je pak prozářen přirozeným světlem po celý den. Naopak nenosné konstrukce jsou navrženy z lehkých materiálů jako sádrokarton potažený jemnou fólií, či natřený světlou až bílou barvou. Stěny nenosných příček jsou pak z profilovaného skla azurové barvy.
Obvodová konstrukce je z části betonová samonosná a z části skleněná ze stejných prvků jako příčky, nesená systémem čtyřbodových kotev zavěšených pomocí ocelových lan na stropní konstrukci a stabilizovaných v podlaze.
Vchod je orientován záměrně ne do ulice ale do boku. Tímto řešením vstup nabude na dynamice, napětí a očekávání. Pokud člověk již vstoupí do prostoru haly, jeho pohled je přirozeně naveden na schodiště, recepci, odpočinkovou část i navazující koridory, výtahy, toalety a ubytovací části.
První nadzemní podlaží rozděluje odpočinkové části na 4 zóny, každou umístěnou v rozích půdorysu. Zóna obsahuje velkou sofu a dvě design křesla se skleněným stolkem. O osvícení a větší pohodu se pak postará vertikální zářivkové světlo s tmavě zeleným skleněným rámováním. Recepce je tvořena opět tmavě zelenou skleněnou deskou obíhající hlavní proud směru pohybu lidí a tudíž kopírující hlavní zájem zákazníka. V zadní části se soustředí na informace, prodej novin či suvenýrů.

Schodiště je navrženo z tmavě zeleného skla a zábradlí ze systému ocelového pletiva a neseno schodnicemi. Stejně tomu je tak i v druhém podlaží. Toto podlaží bylo koncipováno jako samostatné Café se stolky, každý se dvěma židlemi. Centrum se koncipuje nakoso položeným barovým pultem s možností podávání informací. Na každou stranu je pak umístěna kavárenská část haly.
Jako navazující provoz můžeme počítat také zahradní část objektu. Do této části se dá vstoupit z obou podlaží a to pokaždé jinak umístěnými dveřmi. Bližší návrh a konstrukci zahradní části tento projekt neřeší.
Celkový dojem je umocněn pojetím osvětlení a prolínajících se vrstev z části nosných a z části nenosných. Osvětlení se umístí na tyto velké plochy a je převážně bodového charakteru.
Dále řešeno osvětlení přímo na podlaze. Tyto světla jsou také zářivkového typu, jsou však velmi tenké.

NÁBYTEK
1. Odpočinková část
Křesla:
Coconut Chair
design: George Nelson
výrobce: HermannMiller
Sofa:
CurvedSOFA
výrobce: ClassiCON
Stolek:
Avera Table
výrobce: VilkHahn
Vertikální světlo:
Charis standart lamp
Design: Hermann Hermsen
výrobce: ClassiCON

2. Kavárenská část
Stolek:
Nuvola Chair
výrobce: VilkHahn
Židle:
Nuvola Table
výrobce: VilkHahn
Barová židle:
Nuvola barStool
výrobce: VilkHahn
Hotelová hala
Hotelová hala Hotelová hala Hotelová hala Hotelová hala Hotelová hala Hotelová hala