CZE | ENG

Projekty

Urbanistická koncepce, Praha

Jedná se o jednu Pražskou, blíže neurčenou lokalitu. Projekt je zpracován pro kancelář AGE project. Návrh počítá s obytnou zástavbou městského typu s centrálním prostorem uprostřed. Hlavní komunikací je diagonála východ-západ. Komunikace připomínají "tvar brýlí".

Každý obytný blok má svůj polosoukromý nebo soukromý prostor. Je zde počítáno s maximálním vyžitím zeleně.

Obytné bloky jsou řešeny jako viladomy, bytové domy bariérové a věžové a větší bytové komplexy se službami, obchody či pasážemi v přízemních prostorách.

Urbanistická koncepce, Praha
Urbanistická koncepce, Praha Urbanistická koncepce, Praha Urbanistická koncepce, Praha Urbanistická koncepce, Praha Urbanistická koncepce, Praha Urbanistická koncepce, Praha